Školitelia

Roman Kazička

Roman Kazička,

IT Architekt. Podporovateľ systémového prístupu v IT riešeniach. Modelom riadené IT riešenia. Vedomostné systémy na báze metadát. Vytváranie e-lerningových kurzov.


Július Kováč

Solution architekt. Virtualizácia, IT bezpečnosť, 3D tlač,

Last modified: Thursday, 5 August 2021, 12:44 AM